งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 เชิญร่วมสัมมนา ฟรี…13 พ.ย. นี้ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม

ปีละครั้งเท่านั้น เพื่อคนไทยรับมืออนาคตและยุคดิสรัพชั่น  งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 (National Engineering 2019) จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เชิญชวนคนไทยและผู้สนใจร่วมเข้าฟังสัมมนา เสวนา และบรรยายพิเศษ ที่หาฟังได้ยาก โดดเด่นด้วยหลากหลายสาระความรู้รอบด้าน อาทิ อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ กฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมเทคโนโลยี สนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฟรีตลอด 3 วัน

หัวข้อสัมมนาฟรี…วันที่ 13 พ.ย. 62 อาทิ

 1. เวลา 10.00 – 12.15 น. เสวนา “ไขปริศนา ค้นหาสาเหตุ เคสดังเครนล้มในรอบปี”

โดย คุณวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์,  คุณหฤษฏ์  ศรีนุกูล

 1. เวลา 10.00 – 12.00 น. เรื่อง “ทางรอดทะเลไทย…จากมหันตภัยขยะ”

โดย คุณวรุณ  วารัญญานนท์,  ศ.ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล,  คุณสินชัย  เทียนศิริ,  ผู้แทนจาก World Bank

 1. เวลา 10.00 – 12.00 น. เรื่อง “การติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างปลอดภัย”

โดย คุณวิวัฒน์  กุลวงศ์วิทย์,  คุณวิเชียร  บุษยบัณฑูร,  ดร.ภัคภิมล  สิงหะพงษ์

 1. เวลา 10.00 – 12.00 น. เรื่อง “อนาคตของ BIM ในประเทศไทย”

โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์,  คุณทรงพล  ยมนาค,  ดร.สรัสไชย  องค์ประเสริฐ,  คุณณพล  บุญจันต๊ะ,  ผศ.กวีไกร  ศรีหิรัญ

เวลา 10.00 – 11.00 น.  เรื่อง “ความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์รับความดันในโรงงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมตามมาตรฐานสากล”

โดย คุณกรณเสฎฐ์  ปิติอริยะนันท์

 1. เวลา 11.00 – 12.00 น. เรื่อง “Smart DIW: Self Declaration and Safety Application for Industry 4.0”

โดย คุณศุภกิจ  บุญศิริ

 1. เวลา 11.00 – 12.00 น. เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาล และการบริหารfor Healthcare Facilities หมวด FMS ตามมาตรฐาน JCI”

โดย คุณบุษกร  แสนสุข,  คุณชุติมา  วิจิตรานนท์,  นพ.สมพร  คำผง,  อ.วก.นิรชิต  เรืองแสงวัฒนา,

ผศ.ชูเกียรติ  แซ่ตั้ง

 1. เวลา 100 – 16.00 น. เรื่อง “การออกแบบและการจัดการระบบความปลอดภัยกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Design and Management on Safety and Electromagnetic Compatibility for Smart Cities)”

โดย รศ.รอ.ดร.วีระเชษฐ์  ขันเงิน

 1. เวลา 14.00 – 16.00 น. เรื่อง “Digital Transformation : โลกเปลี่ยน ชีวิตต้องปรับในยุคดิจิทัล”

โดย คุณนินนาท  ไชยธีรภิญโญ,  ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร,  ผศ.ดร.สมชาย  หาญหิรัญ

 1. เวลา 14.00 – 16.00 น. เรื่อง “ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า…เตรียมพร้อมอย่างไร”

โดย คุณสมโภชน์  อาหุนัย,  คุณวันชัย  มีศิริ,  คุณธนานันต์  กาญจนคูหา,  คุณสรรเพชญ  ตั้งเสาวภาคย์​,  Mr. Juergen

 1. เวลา 00 – 16.00 น. เรื่อง “From Waste to Energy…โรงไฟฟ้าจากขยะ”

โดย คุณคณพศ  นิจสิริภัช,  รศ.เกียรติไกร  อายุวัฒน์

 1. เวลา 14.00 – 16.00 น. เรื่อง “นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง” Building Innovations in Construction”

โดย คุณสิริวัฒน์  ไวยนิตย์,  คุณกฤษดา  เกรียงศักดิ์พงศ์,  คุณชัชวาล  วรศรีหิรัญ,  คุณชินทัต ณ ระนอง,      คุณวราวุธ  ศิริมาตย์,  คุณสุรบดินทร์  เชื้อจันอัด

 1. เวลา 100 – 16.00 น. เรื่อง “มาตรฐานการออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม”

โดย รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร,  คุณณรงค์ชัย  แจ่มจำรัส,  คุณอภิวัฒน์  เธียรพิรากุล

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงค์ http://www.nationalengineering2019.com/index.php?modules=seminars  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วสท.โทร.02-184-4600-9 หรือ https://www.facebook.com/NationalEngineeringByEIT/

……………………………………