เหล่ากาชาดนนทบุรี มอบรถเก๋งแก่ผู้ถูกรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่น ๆ

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ถูกสลากการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลสลากการกุศลดังกล่าวด้วย