กฟผ. ตั้งคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูฯ ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด พร้อมระดมจิตอาสาบรรจุน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ 2,400 ขวด ส่งลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทันที

กฟผ. ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ตั้งคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เร่งบรรจุน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเตรียมทีมแพทย์ตรวจรักษาประชาชน รวมถึงส่งจิตอาสาพร้อมเครือข่ายไปซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและทำความสะอาดสถานที่ราชการ

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งคณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการขยายทำน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อขจัดกลิ่นและน้ำเน่าเสีย สนับสนุนทีมเฉพาะกิจ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่ราชการและสถานศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนทีมแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและอนามัยประชาชน รวมถึงระดมจิตอาสา กฟผ. ร่วมทำความสะอาดถนน สถานที่ราชการ สถานศึกษา และโรงพยาบาล เป็นต้น

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง กล่าวต่อไปว่า สำหรับในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร พนักงาน และจิตอาสา กฟผ. ได้ร่วมแรงร่วมใจบรรจุน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ (EM) จำนวน 1,200 ลิตร หรือ 2,400 ขวด เพื่อส่งไปจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้บำบัดน้ำเน่าเสียหลังระดับน้ำลดลง และจะมีกิจกรรมอื่นๆ โดยร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องต่อไป โดย กฟผ. ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอุบลราชธานีให้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤติโดยเร็ว

————————————————