น้ำมูลลดลง ชป.เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ หวั่นประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำเน่า

วันที่ 3 ต.ค.62 ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) จ.อุบลราชธานี โดย นายศุภณัฐ ปาริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้ายวิศวกรรมโยธา(ด้านวางแผน) กรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพื้นที่หลังน้ำลด ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ ศอญ.จอส.904วปร. , ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ศอ.จอส.904วปร.ภาค 2 ,3 ,4 และ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) จ.อุบลราชธานี

สำหรับสถานการณ์น้ำปัจุบันที่สถานีวัดน้ำท่า M.7 เมื่อเวลา 10.00 น. มีอัตราน้ำไหลผ่านประมาณ 2,300 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
ด้านการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ขณะนี้ กรมชลประทาน ได้หยุดการทำงานของเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานโขงเจียมแล้ว เนื่องจากระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เหลือเพียงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้เข้าทำการสำรวจ และเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อทำการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆ อย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นห่วงราษฎรในพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเน่าเสีย
ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุก รถบรรทุกน้ำ และกำลังคน เข้าให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลผู้ประสบอุทกภัย รวมแล้วกว่า 84 ครั้ง และยังคงจะให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดต่อไปจนกว่าประชาชนจะกลับเข้าที่พักอาศักได้เป็นปกติ