“อ.อ.ป. ร่วมสดุดีวีรชนป่าไม้”

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนใน “กองทุนสวัสดิการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา