รมช.พณ.ลงพื้นที่นครสวรรค์ ‘ฟังไอเดีย’ จากธุรกิจคนรุ่นใหม่บนโลกไซเบอร์ เร่งดูแลทุกปัญหา e-Commerce พร้อมเปลี่ยนให้เป็นโอกาสของธุรกิจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมลงพื้นที่ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่” ในจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเปิดช่วงพิเศษ! พบกับผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา  คนรุ่นใหม่ไฟแรง และทายาทธุรกิจ โดยรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาธุรกิจ  eCommerce รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของธุรกิจในท้องถิ่น เพื่อหาวิธีช่วยเหลือให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่โดยแท้จริง นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้หมุนเวียนได้ด้วยเทคโนโลยี

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ตนพร้อมคณะทำงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) เพื่อพบปะกับภาคธุรกิจเพื่อรับฟังแนวคิดและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้ช่องทางการตลาดผ่านระบบ e-Commerce ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยจะใช้รูปแบบการรับฟังเสียงของธุรกิจเป็นแนวทางหลักในการทำงานเพื่อจะได้กำหนดนโยบายให้สอดรับกับความต้องการที่แท้จริง สำหรับวันนี้ได้เดินทางไปร่วมงานสัมมนา   เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่” (Young Digital Warrior) ณ ห้อง Sapphire 2 โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของยุวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) มาพัฒนาสินค้าชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงสามารถขยายโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “สำหรับจุดมุ่งหมายในการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่จำนวน 150 ราย ประกอบไปด้วยนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ภาคตลาดแรงงานหรือสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมไปถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ และทายาทนักธุรกิจที่รับช่วงต่อจากธุรกิจยุคเดิมไปสู่การสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจยุคใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์จะได้รับทราบถึงแนวคิดของคนรุ่นใหม่ว่าต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เดินหน้าไปในทิศทางใด และต้องการแรงสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องใดบ้าง โดยเฉพาะการทำตลาดออนไลน์ที่มีพลังมหาศาลสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้อย่างไร้ข้อจำกัด ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้และสินค้าจากท้องถิ่นไปถึงมือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ ควบคู่กับการเผยแพร่วัฒนธรรม และสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วย”

“กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยและความคิดที่สามารถเปิดรับและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเรียนรู้การเทคโนโลยี นวัตกรรม มีมุมมองแนวคิดที่ทันสมัย แต่บางครั้งอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้มีเครื่องมีในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านการค้าขายในช่องทาง e-Commerce ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้จะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์ การสาธิตเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์จากธุรกิจตัวจริง ช่วยจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ก้าวไปสู่การปรับตัวเข้าสู่โลกการค้าออนไลน์อย่างเต็มตัว อย่างไรก็ดีกระทรวงฯ จะขยายพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่และให้ความรู้ด้าน e-Commerce ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป ” รมช.พณ. กล่าวในท้ายที่สุด