ตรวจเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี, ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ร่วมบันทึกภาพหมู่ ก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข วาระพิเศษ เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ที่ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี