กรมทางหลวง ขยายทาง 4 ช่องจราจร สาย อ.เขาสอยดาว – ด่านชายแดนบ้านแหลม  จ.จันทบุรี แล้วเสร็จ สนับสนุนการค้าด่านชายแดนไทย – กัมพูชา

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3193 สาย อ.เขาสอยดาว – ด่านชายแดนบ้านแหลม ระหว่าง กม.40 (บริเวณแยกด่านชายแดนบ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี) – 61 (แยกบ้านตามูลบรรจบ ทล.317 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี) ในท้องที่อำเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสายทางที่มีความสำคัญของจังหวัดจันทบุรี และเป็นทางหลวงที่เชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา อีกทั้งยังมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาแนวเส้นทางดังกล่าว โดยทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวประมาณ 21.16 กิโลเมตร แล้วเสร็จ

ลักษณะการก่อสร้างเป็นการปรับปรุงขยายสายทางเดิม จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยก่อสร้างขยายคันทางเดิมเพิ่มอีกข้างละ 1 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร รวมกว้างข้างละ 9.5 เมตร รวมงานก่อสร้างเกาะกลางและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 697,877,877 บาท

โครงการสายนี้จะเป็นเส้นทางที่ช่วยสนับสนุนด้านการค้าชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความรวดเร็วในการเดินทาง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในจังหวัดและภาพรวมของประเทศในแขนงต่างๆ เช่น การเกษตร การบริการ การค้าระหว่างประเทศ การอุตสาหกรรม เป็นต้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

……………………………