5 จังหวัด ที่มีอัตราผู้สูงอายุมากที่สุดของประเทศไทย

สวัสดีวันผู้สูงอายุสากล (smile)

พวกเรา “มาดี” ขอส่งความสุขให้ผู้สูงอายุทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง

จากผลสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” ตั้งแต่ปี 2548

และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564 และเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” เมื่อประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมดในปี 2574

ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้ เป็นประโยชน์อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th และ Line Official NSO OF THAILAND

#มาดีมีข้อมูล

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ