สำเร็จตามเป้า ชป.สร้างทำนบดินชั่วคราวปตร.คลองคันพร้อมรับน้ำเก็บไว้ใช้หน้าแล้ง

จากอาคารระบายน้ำล้น ประตูระบายน้ำคลองคัน ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ได้เกิดชำรุดเสียหายจนไม่สามารถเก็บกักน้ำ ด้วยอิทธิพลของพายุโซนร้อน โพดุล เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมานั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้นำเครื่องจักรเครื่องมือ ของสำนักงานชลประทานที่ 3 เข้าพื้นที่เริ่มสร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นลำน้ำและดำเนินการเสริมทำนบดินปิดกั้นทางระบายน้ำล้นเดิมที่ชำรุด เสียหาย เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ปัจจุบันได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแผนที่กรมชลประทานตั้งไว้ที่จะเร่งแก้ปัญหาและสร้างทำนบดินชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ให้สามารถใช้เก็บกักน้ำช่วงสุดท้ายของฤดูฝนไว้ใช้ประโยชน์ช่วงฤดูแล้งนี้ได้แล้ว และจะบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมต่อไป

………………………………