ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุขุมวิท 105, 107 บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบและยกเลิกท่อประธานเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ในถนนศรีนครินทร์ บริเวณคลองบางนา แยกศิครินทร์ (ลาซาล) และซอยศรีด่าน 24 รวมจำนวน 3 จุด ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนศรีนครินทร์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกศิครินทร์ ถึงแยกศรีด่าน
  • ซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยลาซาล 22 ถึงซอยลาซาล 58
  • ซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยแบริ่ง 32 ถึงซอยแบริ่ง 68

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

…………………………………

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

การประปานครหลวง