รฟม. พร้อมเปิดให้บริการ อาคารจอดแล้วจร สถานีหลักสอง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมเปิดให้บริการอาคารจอดแล้วจร สถานีหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง – บางแค) โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เวลา 05.00 – 01.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการจอดรถยนต์ แล้วโดยสารรถไฟฟ้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งมีอาคารจอดแล้วจร 2 อาคาร บริเวณสถานีหลักสอง ทั้ง 2 ฝั่งถนน อาคารที่ 1 จอดรถได้ประมาณ 653 คัน และอาคารที่ 2 จอดรถได้ประมาณ 348 คัน รวมทั้ง 2 อาคารจอดรถได้ประมาณ 1,000 คัน มีอัตราค่าบริการดังนี้

– ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า อัตราค่าบริการ 2 ชั่วโมง 10 บาท

– ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า อัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ 20 บาท

ทั้งนี้ อาคารจอดแล้วจร สถานีหลักสอง ได้ให้บริการที่จอดรถรายเดือน โดยคิดอัตราค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท สามารถติดต่อทำบัตรจอดรถรายเดือนได้ที่อาคาร 2 ชั้น G สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2716 4044 หรือ www.mrta.co.th

——————-