หมอมรุต เปิดบ้านสุขภาพดี ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครบ 17 ปี

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี พบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ประชาชนมีสุขภาพดี

นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม วันสถาปนากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครบรอบ 17 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 นี้ ทางกรมการแพทย์แผนไทย   และการแพทย์ทางเลือก ยังคงมุ่งมั่น ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในการนำการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรเพื่อต่อยอด ภูมิปัญญาและนำมาใช้พัฒนางานสาธารณสุข และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อไป ในปีนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยจัดตลาดนัดสุขภาพ “17 ปี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ชิม ช้อป ใช้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสวนสมุนไพร มีการเปิดพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย, เสวนากัญชาทางการแพทย์แผนไทย กิจกรรมสมุนไพรน่ารู้  คู่ครัวไทย, มณีเวช ศาสตร์ความสมดุลแห่งร่างกาย , SKT เทคนิคพัฒนาร่างกายให้เยียวยาตัวเอง การตรวจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การพอกเข่า ตอกเส้น ผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อม และผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมาย

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น. ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี โทร 02 149 5678

……………………………………..

1 ตุลาคม 2562