กรมการแพทย์แนะเกษียณทางกาย อยู่ด้วยใจที่มีสุข

กรมการแพทย์โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ  แนะผู้เกษียณเตรียมความพร้อมล่วงหน้าวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียน โดยหางานอดิเรกทำ พบปะเพื่อนใหม่ สังคมใหม่  ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรค

นายแพทย์ณัฐพงศ์  วงศ์วิวัฒน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ชีวิตหลังการทำงานหรือที่เรียกว่าชีวิต วัยเกษียณ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักเกิดความซึมเศร้า รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระและไร้ค่า จากที่เคยทำงานได้พบเจอสังคมและเพื่อนฝูง เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงต้องกลายเป็นผู้ที่อยู่บ้านเฉยๆ  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่บั่นทอนจิตใจผู้สูงอายุ และทำให้เกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้สุขภาพที่เสื่อมลงทุกวันยิ่งทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกซึมเศร้า ดังนั้นผู้เกษียณอายุและลูกหลานควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังเกษียณ

นายแพทย์สกานต์  บุนนาค   ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ          กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานอดิเรกที่เหมาะสำหรับผู้เกษียณอายุ ได้แก่ 1.เพาะต้นไม้ ทำกับข้าวหรือขนม   เพื่อจำหน่าย ทำให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลิน ซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่าย ทำให้ผู้สูงอายุเห็นว่าตนมีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้ 2.เล่นสมาร์ทโฟน ช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีความเพลิดเพลิน คลายเหงา เสริมสร้างกำลังใจ ช่วยฝึกสมองให้ได้ใช้ความคิด และเป็นการเสริมสมาธิ 3.เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุหรือออกกำลังกาย เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ได้พบปะสังคมใหม่ๆ ได้พบเจอเพื่อนใหม่ ก่อให้เกิดความสดชื่นแจ่มใส ไม่เบื่อหน่าย อีกทั้งยังทำให้สุขภาพแข็งแรง

นอกจากงานอดิเรกแล้วผู้เกษียณอายุควรดูแลสุขภาพของตนเอง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เลือกทานอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งย่อยง่ายและมีคุณค่าทางอาหารสูง เลือกวิธีการต้ม หรือนึ่งแทนการทอด เนื่องจากวัยเกษียณเป็นวัยที่ใช้พลังงานน้อยลง การรับประทานอาหารพลังงานสูงอาจจะทำให้เกิดภาวะอ้วนได้  นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที โดยเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น การเดินหรือการเล่นโยคะ และสิ่งที่สำคัญคือตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดโรค ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรระมัดระวังและรับประทานยาให้ต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกหลานควรดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากผู้สูงอายุอาจละเลยหรือหลงลืมได้

****************************************

#กรมการแพทย์    #สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ   #วัยเกษียณ