ม.มหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศ ESAN EGAT Animation Awards 2019

กฟผ. มอบรางวัลการประกวด EGAT Animation Awards 2019 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า โดยทีม Ford จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

วันที่ 30 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ ESAN EGAT Animation Awards 2019 โดยมี รศ.ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศประกาศผลโครงการประกวด ESAN EGAT Animation Awards 2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี กฟผ. ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” และมีนายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ผศ. ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Ford จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากผลงานเรื่อง “Never End for a Better Life ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Lightning Pigeon จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากผลงานเรื่อง “ถ้ามีไฟก็ไม่ต้องกลัวอะไร” ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม suicide boy จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากผลงานเรื่อง “อูก้า” ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกทั้ง 3 ทีม โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ESAN EGAT Animation Awards 2019 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ แอนิเมชั่น ความยาว 60 วินาที เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมสร้างสรรค์ความคิดและจริยธรรมในการผลิตสื่อ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

—————————————-