กฟผ. ร่วมจัดตั้งศูนย์อีเอ็ม เตรียมบำบัดน้ำเสียหลังน้ำลดในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

กฟผ.  ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และวัดป่าศรีแสงธรรม เปิดศูนย์อีเอ็ม เตรียมบำบัดน้ำเสียจากน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี หวังช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียหลังน้ำลด

วันที่ 29 กันยายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสีย พร้อมด้วยพระครูวิมลปัญญาคุณ นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารพุทธสถาน โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมฟื้นฟูและบำบัดน้ำเน่าเสียหลังน้ำลดจากสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.อุบลราชธานี

สำหรับการบำบัดน้ำเสียหลังน้ำท่วมด้วยอีเอ็ม เป็นการดำเนินงานร่วมกันของคณะศิษยานุศิษย์โครงการช่วยชาติหลวงตา มหาบัว โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงเรียนศรีแสงธรรม และ กฟผ. ภายใต้การสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยศูนย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียได้ดำเนินการจัดเตรียมอีเอ็มในถังหมักขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง ขนาด 550 ลิตร จำนวน 9 ถัง ขนาด 120 ลิตร จำนวน 16 ถัง บรรจุใส่แกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 1,588 ใบ รวมปริมาณการผลิตปัจจุบันจำนวน 17,810 ลิตร ในขณะที่ กฟผ. ได้ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการขยายทำอีเอ็ม ประกอบด้วยหัวเชื้ออีเอ็ม กฟผ. ขนาด 1 ลิตร จำนวน 300 แกลลอน กากน้ำตาล จำนวน 400 กิโลกรัม และขวดเปล่า ขนาดบรรจุ 500 ซีซี จำนวน 2,500 ขวด

ทั้งนี้ ในการเปิดงานมีกิจกรรมสาธิตการใช้งานโดยการโยนอีเอ็มบอลในบ่อบำบัด และร่วมกันกวนน้ำยาอีเอ็มก่อนที่จะเริ่มแจกจ่ายประชาชน จ.อุบลราชธานี ที่มีความต้องการบำบัดฟื้นฟูหลังน้ำลดในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะกลับสู่สภาพปกติ

ปัจจุบันศูนย์อีเอ็มบำบัดน้ำเสียมีอีเอ็มบอลพร้อมใช้งานแล้วจำนวน 5,000 ก้อน โดยประชาชนสามารถติดต่อศูนย์ฯ เพื่อนำไปบำบัดได้แล้ว ซึ่งหากมีผู้ประสงค์จะร่วมกิจกรรมกับศูนย์ฯ สามารถร่วมสนับสนุนกากน้ำตาล และขวดฝาเกลียว รวมถึงหากมีขวดก็สามารถนำมาร่วมกันบรรจุเพื่อแจกจ่ายชุมชนได้ โดยติดต่อที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โทรศัพท์ 045-319300 ต่อ 2304 หรือ 095-6214533

————————————————————————