น้ำท่วมตลาดเก่ากบินทร์บุรีลดลงต่อเนื่อง คาดเข้าสู่ภาวะปกติวันนี้(30 ก.ย. 62)

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนที่ตกหนักจนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บริเวณตลาดเก่ากบินทร์บุรี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น

สำนักงานชลประทานที่ 9 ยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำเพชรเอิม และกะพ้อใหญ่ เข้าทุ่งท่าแห (ฝั่งขวาแม่น้ำปราจีนบุรี) พร้อมระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยาง เข้าทุ่งบางพลวง (ฝั่งซ้ายแม่น้ำปราจีนบุรี) เพื่อเลี่ยงปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านตัวเมืองปราจีนบุรี ซึ่งควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำ หลังจากนั้นจะระบายลงแม่น้ำบางปะกง ผ่านประตูระบายน้ำบางกระดาน คูมอญ และบางกระเจ็ด ต่อไป

จากการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานในพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้(30 ก.ย. 62) ที่สถานีวัดน้ำ Kgt.3 ตลาดเก่า อำเภอกบินทร์บุรี มีระดับน้ำ 9.08 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 1.12 เมตร(ระดับทะเลปานกลาง) แต่ยังคงสูงกว่าพื้นที่ต่ำริมตลิ่งตลาดกบินทร์บุรีประมาณ 29 เซนติเมตร คาดว่า สถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้

กรมชลประทาน ยังคงติดตั้งพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไว้ประจำจุดต่างๆ เพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัย บริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี รวมทั้ง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แม่น้ำปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง

*********************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 กันยายน 2562