สัมมนา “เจาะลึกความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่” หนุน SME บุกตลาดอาหาร-เครื่องดื่ม จีน และฮ่องกง

นายวิทวัส ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)(ที่ 3 จากซ้าย) นางนิตยา  พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร(ที่ 2 จากซ้าย) นายนิคม เลิศมัลลิกาพร ประธานกรรมบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด(ที่ 5 จากซ้าย)นางสาวเบญจา  ตรีกิตติวัฒน์ ผู้ประกอบการ SME จากบริษัท แดร็ก สไปซี่ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด(ที่ 4 จากซ้าย) และดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ ผู้เชื่ยวชาญด้านการตลาดอาหารส่งออก(ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเสวนาเรื่อง “สร้างโอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจ SME ไทยในต่างแดน”  และ “ถอดรหัสพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนยุคใหม่” ในงานสัมมนา “เจาะลึกแนวโน้มความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ ตลาดอาหารเครื่องดื่ม”  จัดโดย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โดยมีผู้ประกอบการ SME สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน วันที่ 13 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ