ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล(ส่วนหน้า) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ชาวอุบลฯ

วันที่ 29 ก.ย. 62 ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล(ส่วนหน้า) จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพาน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นเดินทางต่อไปที่ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย บริเวณหน้าสำนักงานที่ดิน อ.วารินชำราบ เพื่อพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย และเดินทางต่อไปยังบริเวณหมู่บ้านเสาวลักษณ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ริมแม่น้ำมูลน้อย เพื่อติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ทั้งนี้ กรมชลประทานได้นำเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน รถบรรทุกเททาย จำนวน 6 คัน และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน เข้าทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน จำนวนกว่า 86 ครัวเรือน และทางสัญจรภายในหมู่บ้านดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา

สำหรับให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ขณะนี้กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณโรงเรียนบ้านคูเดื่อ อ.วารินชำราบ พร้อมเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
ส่วนที่สถานีวัดน้ำท่า M.7 อำเภอเมืองอุบลฯ ปัจจุบัน(29 ก.ย. 62 เวลา 14.00 น.) มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 3,256 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.43 เมตร ภาพรวมสถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมสูงเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ประชาชนเริ่มกลับเข้าเคหะสถาน เพื่อทำความสะอาดบ้านเรือน กรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดจิตอาสาเข้าไปช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน และพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุด