รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ก้องภพฟาร์ม จังหวัดชัยนาท

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ก้องภพฟาร์ม จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและชมกิจการการเลี้ยงแพะขุนและแปลงปลูกหญ้า พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีนายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พันจ่าเอก ประเสริฐ กองคูณ เจ้าของฟาร์ม ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับก้องภพฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ เป็นฟาร์มที่ส่งเสริมการเลี้ยงแพะพันธุ์บอร์และลูกผสมพันธุ์บอร์ แกะพันธุ์ดอปเปอร์และลูกผสมพันธุ์ดอปเปอร์ ปลูกแปลงหญ้าแพงโกล่าขายท่อนพันธุ์ ปัจจุบันก้องภพฟาร์ม ได้เป็นผู้ส่งเสริมการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร เป็นตลาดกลาง และรับซื้อคืนแพะต้นน้ำ