“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์” โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค.–23 ก.ย. 2562  มีรายงานผู้ป่วย 271,931 ราย เสียชีวิต 18 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ระยอง จันทบุรี นครปฐม และเชียงใหม่ ตามลำดับ  โดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีประมาณ 50,000-60,000 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กจนถึงวัยเรียน ซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในครอบครัวได้ง่าย”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย หรือสูดหายใจเข้าไป จึงป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่  ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ  ส่วนในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่นและพักค้าง เช่น ศูนย์อพยพในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เรือนจำ โรงเรียน ค่ายทหาร ที่อาจพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้ แนะนำให้สถานที่ดังกล่าวมีการคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หากพบผู้ป่วยต้องแยกผู้ป่วย โดยให้หยุดเรียน หยุดงาน หรือแยกห้องนอน  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำผู้ที่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก ควรสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกเมื่อไอจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น ดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้ามีไข้สูง อ่อนเพลีย หรือหายใจหอบเหนื่อยควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยยาต้านไวรัส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค