“บิ๊กอู๋” ปลื้ม รมว.แรงงานฟิจิ เชื่อมั่นไทย ต้นแบบบริหารจัดการแรงงานมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฟิจิ สนใจระบบ Smart Job Center พร้อมนำกลับไปใช้ในประเทศ ทั้งยังชื่นชมและเชื่อมั่นการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานไทยในการแก้ปัญหาด้านแรงงาน การว่างงาน มาตรการเพิ่มผลิตภาพเอสเอ็มอีของรัฐบาลไทย รวมถึงการนำแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ ภายหลังเข้าศึกษาดูงานกระทรวงแรงงาน และเข้าพบ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jone Usamate รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฟิจิ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฟิจิในอนาคต รวมถึงความประทับใจในการศึกษาดูงานด้านแรงงานที่กระทรวงแรงงานของไทย ณ ห้องรับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวว่า รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฟิจิได้ขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเข้ามาศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฟิจิ และให้ความสนใจเรื่องของ Smart Job Center (ระบบการจัดหางานสำหรับผู้สมัครงานและผู้ว่าจ้าง) โดยต้องการที่จะนำระบบนี้กลับไปดำเนินการที่ฟิจิ รวมถึงมาตรการเพิ่มผลิตภาพเอสเอ็มอีของรัฐบาลไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มทักษะฝีมือที่สูงขึ้น สามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต และการนำแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบเช่นเดียวกับประเทศไทย ทั้งยังต้องการส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศภายหลังจากได้เห็นการดำเนินงานของประเทศไทยเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฟิจิยังได้ชื่นชมและเชื่อมั่นการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานไทยในการแก้ปัญหาด้านแรงงาน การว่างงาน และได้กล่าวถึงว่าขณะนี้มีแรงงานไทยไปทำงานที่ฟิจิ 37 คน ภาคบริการในกิจการโรงแรม ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการแรงงานตามที่ฟิจิให้ความเชื่อมั่น และพร้อมเป็นต้นแบบให้กับฟิจิและประเทศอื่นๆ ที่มีความสนต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฟิจิ มีขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 โดยศึกษาดูงานด้าน Government Employment Programmes/ Project ของกรมการจัดหางาน โดยเยี่ยมชม Smart Job Center และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ ศึกษาดูงานด้าน SMEs and Best Practices และ Productivity Programmes and Measurement ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี รับฟังบรรยายสรุปภารกิจและการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พร้อมเยี่ยมบริษัทเจียเม้ง จำกัด บริษัทผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ตราหงส์ทอง และศึกษาดูงาน Labour Inspectorate และ Workplace Wellness Programmes ของกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยรับฟังบรรยายสรุปเรื่องของการตรวจแรงงาน และศึกษาดูงานบริษัท ไทยยูเนียนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร