#วก._สพข.4 ลงพื้นที่น้ำท่วม #ช่วยบำบัดน้ำเน่าสีย ด้วย พด.6 #หลังน้ำลด จ.อุบลราชธานี

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ทำดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด เพื่อฟื้นฟู ช่วยเหลือ สนับสนุน แจกจ่ายสารบำบัดน้ำเสีย ที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งหลังน้ำลดในหลายพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พี่น้องเกษตรกร ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ตามมา คือบริเวณที่ได้รับน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน น้ำเริ่มเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ทั้งในพื้นที่ชุมชน บ้านเรือน พื้นที่ทำการเกษตร เช่น บ่อน้ำสาธารณะ บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร บ่อกักเก็บน้ำ ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด ตามโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟูครอบครัวเกษตรกร ดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลด” ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน จึงเร่งลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น  เพื่อสนับสนุน แจกจ่ายสารบำบัดน้ำเสีย ที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.6  ให้กับพี่น้องเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการใช้สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น ในวันนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำในการใช้สารบำบัดน้ำเสีย จากนั้นลงพื้นที่บ้านทัพไทย และ บ้านท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุน แนะนำวิธีการใช้สารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 ให้กับพี่น้องเกษตรกร ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ช่วยปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 27 กันยายน 2562

ภาพ : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน #สพข.4
รายงาน : พัชนี  เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ #สพข.4