ผู้ว่า รฟท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าศาลายา

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี และผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือความร่วมมือเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ศาลายา เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศาลายา ตามโครงการสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน – ศาลายา ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ศึกษาแนวทางการพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โดยรอบสถานีศาลายา  การเชื่อมต่อและการเดินทางเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนทุกวัย

ทั้งนี้โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา มีระยะทาง 14.8 กิโลเมตร คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 47,570 คน-เที่ยว/วัน กำหนดแล้วเสร็จในปี 2565

___________________________________________