ดร.กนกวรรณ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 62  ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าพบ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัย บ้านที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำมาหากินของครอบครัวเสียหาย ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปฝึกงานตามแผนการเรียน และอาจจะต้องหยุดเรียนชั่วคราว เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทาง รวมทั้งต้องนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นก่อน โดยนักศึกษาทั้งหมดกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

รมช.ศธ. กล่าวแสดงความห่วงใย ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องการมาให้กำลังใจและช่วยเหลือฟื้นฟูสถานศึกษาและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่มาพบในวันนี้ พร้อมขอขอบคุณที่ช่วยสะท้อนปัญหาด้านการศึกษา

ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะพยายามหาช่องทางช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด ควบคู่กับความช่วยเหลือของรัฐบาล และจะประสานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษากว่า 200 คน ได้ไปฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่กระทบต่อการเรียนและจบการศึกษาตามแผนการเรียน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งจะส่งผลให้เสียโอกาสในการมีงานทำในสถานประกอบการได้

“ขอฝากไปยังประชาชนชาวอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา และพื้นที่การเกษตร รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกคน มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนเป็นอย่างดี โดยจะรวบรวมปัญหาในวันนี้ นำไปหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ครบถ้วนในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดต่อไป ในนามของกระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่จะรับฟังทุกปัญหา ขอให้สะท้อนตรงไปที่กระทรวงศึกษาธิการได้เลย เพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาชาติร่วมกัน” รมช.ศธ.กล่าว

…………………………….