ททท. รับรางวัล Best NTO ประเภท Travel Services Awards ในงาน TTG Travel Awards 2019

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด เป็นผู้แทน ททท. เข้ารับรางวัล Best NTO ประเภท Travel Services Awards ในงาน TTG Travel Awards 2019 ณ ห้องเวิล์ดบอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่น โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารระดับสูงในแวดวงอุสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ สายการบิน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

รางวัล TTG Travel Awards จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 โดยบริษัท TTG Asia Media’s Travel Trade Publishing Group ผู้ผลิตนิตยสารด้านการท่องเที่ยว Thailand Travel Gazette (TTG) เพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีการทำงานโดดเด่นเป็นเลิศ

ในปีนี้มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ Travel Hall of Fame, BT-MICE Awards, Hotel-Individual Property Awards, Travel Services Awards, Outstanding Achievement Awards, Hotel Chain Awards, Resorts-Individual Property and Serviced Residences , Airline Awards และ Travel Agency Awards รวมผู้เข้ารับรางวัล 85 ราย

………………………………………………………