ปศุสัตว์จังหวัดอุบลฯ รับมอบฟางอัดก้อนจากคาราวาน ทีมงานสายบรรทุกร่วมกับทีมงานฟางอัดก้อนจากสุพรรณบุรี

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบฟางอัดก้อน จำนวน 5,400 ก้อน มูลค่า 270,000 บาท จากชมรมคาราวานฟางอัดก้อนและทีมงานสายบรรทุก จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางนำมามอบให้ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ประสบอุทกภัย โดยได้ดำเนินการจัดสรรให้อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 1,000 ก้อน, อำเภอดอนมดแดง จำนวน 1,300 ก้อน และอำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 1,200 ก้อน และมียอดคงเหลือฟางอัดก้อน จำนวน 1,900 ก้อน โดยได้เก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพื่อจะได้แจกจ่ายให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยต่อไป

………………………………………