รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนพัฒนาการ บริเวณแยกพัฒนาการ

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนพัฒนาการ บริเวณแยกพัฒนาการ เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตั้งแต่วันที่ 1 31 ตุลาคม 2562 เวลา 22.00 – 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทาง บริเวณแยกพัฒนาการ บนถนนพัฒนาการ ฝั่งขาออก และขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โดยจะดำเนินการรื้อย้ายทีละฝั่ง เริ่มจากฝั่งขาออก เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการต่อในฝั่งขาเข้า ดังนี้

จุดที่ 1 ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทาง บนถนนพัฒนาการ บริเวณแยกพัฒนาการ ฝั่งขาออก ระยะทาง 50 เมตร ผู้ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง

จุดที่ 2 เมื่อดำเนินการฝั่งขาออกแล้วเสร็จ จะย้ายมาดำเนินการต่อในฝั่งขาเข้า โดยจะปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทาง บนถนนพัฒนาการ ฝั่งขาเข้า ระยะทาง 50 เมตร ผู้ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าว สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้   โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร  ได้ที่เบอร์โทร 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

———————————————————————————-