เคาท์ดาวน์…! งานสัปดาห์ประกันภัย “ให้ความคุ้มครอง 100,000 บาท”ฟรี • 27-29 ก.ย.นี้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี “งานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียว เรื่องประกันภัย”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.มีมาตรการเชิงรุกในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 35/2562 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 7 บาท เพื่อคุณ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2562 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 7 บาท เพื่อคุณ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งนี้ เพื่ออนุญาตให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 7 บาท เพื่อคุณ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้กับประชาชนนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงแก่ตนเองและครอบครัว ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยแค่ 7 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 7 บาท เพื่อคุณ (ไมโครอินชัวรันส์) จะให้ความคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีแรกหากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีที่สอง หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และกรณีที่สาม ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครองจำนวน 5,000 บาท โดยผู้ที่มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 70 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน

“ประชาชนที่สนใจและสามารถรับกรมธรรม์ฯนี้ ได้ฟรี โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ คือ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพ “Walk for HEART” ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย โดยผู้เข้าร่วมงานต้องเดินไปตาม “ถนนสุขภาพ” พร้อมกับสแกน QR Code ที่จุด Start ซึ่งจะขึ้นแผนผังของงานและให้เดินไปตามแผนผังเพื่อสแกน QR Code ในแต่ละจุดเพื่อรับ Point จนครบทุกจุดแล้ว ประมาณ 500 ก้าว ก็จะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 7 บาท เพื่อคุณ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่ให้ความคุ้มครองภัย มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และยังสามารถแลกรับของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย”

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้จัดเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักงาน คปภ. นอกจากจะมีการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) แล้ว ยังกำหนดธีมงานในหัวข้อ“Health Insurance without Boundaries: InsurTech Connect พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” เพื่อเป็นการนำมิติของประกันภัยในด้านประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญของคนไทยทุกคนที่ปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มดูแลสุขภาพ แต่ก็ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีระบบประกันภัยเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทำให้เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นจนเข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจำวันและในภาคธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะในด้านประกันสุขภาพ การจัดงานในธีมนี้จึงเป็นการนำเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกับเรื่องสุขภาพและประกันสุขภาพเพื่อเชื่อมต่อระบบประกันภัยให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดผลิตภัณฑ์และการให้บริการเกี่ยวกับประกันสุขภาพแบบใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย ทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัย เข้าใจเรื่องประกันภัย ตลอดจนแนะนำกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ๆที่ประหยัดและราคาพิเศษ

อีกทั้งภายในงานยังมีการออกบูธนิทรรศการของบริษัทประกันภัย ธนาคาร บริษัทนายหน้าประกันภัย บริษัทเทคโนโลยี และโรงพยาบาลชั้นนำ รวมทั้งบูธของสำนักงาน คปภ. การนำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ ราคาประหยัดและอาจได้รับสิทธิพิเศษจากการประกันภัยภายในงาน เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายในงานได้รับส่วนลดสูงสุด 30% การสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีการประกันภัยในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องการประกันสุขภาพ ซึ่งรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและเศรษฐกิจยุคดิจิทัล รวมทั้งเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจประกันภัยให้ทันกับยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังได้รับความบันเทิงจาก ดารา/ศิลปิน/นักร้องมากมาย และลุ้นรับของรางวัลฟรี เพียงจ่ายเบี้ยประกันภัยครบ 500 บาท รับคูปองชิงโชค รถยนต์ BMW X1 มูลค่า 2 ล้านบาท และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียด รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารของการจัดงานได้ทาง Website สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th และสื่อออนไลน์ได้ทุกช่องทาง ทั้งจาก Website หรือ Facebook Fanpage : Thailand Insurance Expo 2019 รวมทั้งสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ของบริษัทประกันภัย ทั้ง Facebook, LINE และ Twitter งานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้ไม่ควรพลาด..! เพราะมางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียว เรื่องประกันภัย