สปส.รุดช่วยเหลือ รปภ.ถูกรถชนตกอาคารจอดรถศูนย์การค้าที่โคราชเสียชีวิต

ประกันสังคม รุดช่วยเหลือ รปภ.ศูนย์การค้าในจังหวัดนครราชสีมาถูกรถชนขณะปฏิบัติงานตกอาคารจอดรถเสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา แจงมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน มีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี และเงินชราภาพ

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชื่อ นายนิกร ช่วงสันเทียะ ขณะกำลังปฏิบัติงาน อยู่บริเวณลานจอดรถของศูนย์การค้าในจังหวัดนครราชสีมา ตกจากอาคารลานจอดรถชั้น 2 ทำให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบสถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งให้ความช่วยเหลือโดยทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิต มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากเสียชีวิตจากการทำงาน มีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ 33,000 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี และเงินชราภาพอีก 4,903.10 บาท ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งประสานชี้แจงให้ทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตกับสำนักงานประกันสังคมตามสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม พร้อมให้การดูแลผู้ประกันตนทุกกรณี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้วันหยุดราชการ

…………………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน