ขอเชิญร่วมสัมผัสชีวิตผู้ลี้ภัยผ่านนิทรรศการ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต: ความหวังของผู้ลี้ภัย” (Past Present Future: Stories of Hope for Refugee)

เนื่องด้วยวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day) เพื่อระลึกถึงความเข้มแข็ง และความอดทนของผู้ลี้ภัยที่ถูกบังคับให้ต้องหลบหนีจากประเทศตนเอง ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับการคุ้มครอง และการค้นหาทางออกอย่างยั่งยืน ในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองให้กับพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้ลี้ภัยในทุกประเทศทั่วโลก

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และอไซลัมแอสเซสประเทศไทย (Asylum Access Thailand) ร่วมกับโครงการพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศสอ) สยามแสควร์วัน และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชมนิทรรศการที่คุณจะพบ “ความหลัง” ของผู้ลี้ภัย ที่กำลังจะกลายเป็น “ความหวัง” ผ่านเวิร์คช้อปทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และนิทรรศการจำลอง ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 16-17 มิ.ย. 61 เวลา 11.30- 21.00 น. ณ สยามสแควร์วัน ชั้นใต้ดิน (บริเวณลานหน้าร้าน Eve and Boy)