ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย (หลังน้ำท่วม)

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางวัฒนาวรรณศรีสมพร ผอ.ศวอ.ร้อยเอ็ด หน.กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/กลุ่มสุขภาพสัตว์/กลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์และนายสุรพงษ์ หงษ์ชั้น ปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและจนท. ร่วมจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย (หลังน้ำท่วม) และมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์เลี้ยงและถุงยังชีพกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่บ้านสงเปลือย ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส. เขต 1 ร้อยเอ็ด มีเกษตรกรจำนวน600คนมารับถุงยังชีพ