ชป.ตรวจสอบแล้วแผ่นดินไหวตากวันนี้ไม่ส่งผลกระทบเขื่อน

กรมชลประทาน ตรวจสอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พบการออกแบบอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงมั่งคง แข็งแรงพอ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวบริเวณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62 เวลา : 09.14 น. พิกัด 17.47 องศาเหนือ และ 98.09 องศาตะวันออก โดยกรมอุตุนิยมวิทยา วัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 2.5 ความลึก 2.00 กิโลเมตร

กรมชลประทานได้ทำการตรวจสอบข้อมูลค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดิน บริเวณที่ตั้งเขื่อนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก อ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดลำปาง และเขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานแล้ว พบว่าจากการออกแบบเขื่อนของกรมชลประทานเพื่อรองรับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว และผลการวิเคราะห์ค่าอัตราเร่งสูงสุดของพื้นดินที่เกิดขึ้นมีค่าน้อย (0.00002822g) เมื่อเทียบค่าให้เป็นค่า seismic coefficient (K) แล้วมีค่าประมาณ ครึ่งหนึ่งของค่าความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้ (K=0.00001411) โดยค่า K กรมชลประทานได้ออกแบบรองรับแผ่นดินไหวในพื้นที่ประมาณ K=0.1 จึงเป็นค่าที่ตรวจวัดได้น้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนของกรมชลประทาน

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบกรมชลประทานมีการออกแบบที่รองรับแผ่นดินไหว และกรมประทานยังได้ตรวจสอบความมั่นคงและปลอดภัยของโครงสร้างอ่างเก็บน้ำเสมอ

***************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 กันยายน 2562