กทม.ชูเสน่ห์ท่องเที่ยววิถีชุมชน7 ย่านเก่า ในงาน IT&CMA/CTW2019

กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน Incentive Travel andConventions, Meetings Asia & Corporate Travel World Asia-Pacific 2019(IT&CMA/CTW) ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ด้านการประชุมนานาชาติ  และ การท่องเที่ยวระดับแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์เมืองและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ในฐานะหนึ่งในเมือง MICE City  ซึ่งมีศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมและนิทรรศการและ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 24 – 26กันยายน 2562 ณ บางกอก  คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยในพื้นที่จัดแสดง กรุงเทพมหานครได้มีการนำเสนอถึงจุดเด่นของแนวคิด Bangkok Smiles ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture)ด้านการท่องเที่ยวแม่น้ำลำคลอง (River & Canal) ด้านอาหารและการจับจ่ายใช้สอย(Dinning & Shopping) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health) และด้านความคุ้มค่า (Value)ที่ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก พร้อมกันนี้นำเสนอเสน่ห์การท่องเที่ยววิถีชุมชนท้องถิ่นที่กำลังเป็นที่นิยมในกรุงเทพมหานครทั้ง ๗ ย่านเก่า ได้แก่ ย่านบางลำพู ย่านเสาชิงช้า -ภูเขาทอง ย่านนางเลิ้งย่านบ้านบุ ย่านคลองบางระมาด ย่านตลาดน้อย-บางรัก และย่านหัวตะเข้ นอกจากนี้คัดเลือกผลิตภัณฑ์BangkokBrand เด่นๆ 9 ชนิด มาเปิดพื้นที่เจรจาและต่อยอดทางธุรกิจโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์เองและยังมีการจัดกิจกรรมสาธิต งานศิลปะ งานฝีมือเด่นในชุมชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติได้เห็นตัวอย่างของวิถีชีวิตชุมชน และความเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

นางวัลยาวัฒนรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ให้ความมั่นใจว่า   ด้วยจุดเด่นของงาน IT&CMA/CTWที่ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 และได้รับการตอบรับจากหน่วยงานด้านการประชุมและท่องเที่ยว รวมถึงนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจากเมืองต่างๆอย่างสูงนั้น กรุงเทพมหานคร จะได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างดีแน่นอนโดยเฉพาะ จากการที่กรุงเทพมหานคร เพิ่งได้รับการคัดการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกเป็นปีที่4 ติดต่อกัน  จากการสำรวจของมาสเตอร์การ์ด ซึ่งถือเป็นอีกสิ่งที่ยืนยันความพร้อมของกรุงเทพมหานครในงานนี้