“ปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมประชาชนและสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์ หลังน้ำลด ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี “

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชน และสำรวจความเสียหาย ด้านปศุสัตว์ ที่บ้านทับไทย หมู่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในขณะนี้ น้ำลดลงมากแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะนำสัตว์เลี้ยง โค -กระบือ เข้าคอกเลี้ยงได้ เนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังอยู่ พร้อมนี้ได้สอบถามประชาชนถึงปัญหาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง และปัญหาด้านปศุสัตว์ และได้มอบอาหาร สุนัข ,แมว,เป็ด,ไก่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย จำนวนถุงยังชีพปศุสัตว์ จำนวน 60 ถุง และอาหารสุนัข 30 ถุง อาหารแมว 25 ถุง ให้แก่เกษตรกร 60 ราย