รมว.แรงงาน มอบเงินให้ทายาทผู้ประกันตน ม.39 เสียชีวิต หลังคืนสภาพเป็นผู้ประกันตนต่อ

รมต.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบเงินกรณีเสียชีวิตให้กับทายาท นางสาวพชระ ภักดิ์สุวรรณ์ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่เพิ่งขอคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ. การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 เผยทายาทมีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต เงินบำเหน็จชราภาพ ตามสิทธิความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมเต็มที่ พร้อมให้การดูแลผู้ประกันตน ทุกคนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทุกกรณีอย่างเท่าเทียมกัน
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ ว่า ตนได้มีโอกาสเยี่ยมและมอบเงินให้กับทายาทของนางสาวพชระ ภักดิ์สุวรรณ์ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ขอกลับคืนสภาพเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา ตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 ซึ่งต่อมาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ในวันที่ 3 มิ.ย. 61 โดยทายาทผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคม เป็นค่าจัดการศพ จำนวน 40,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 28,800 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 43,607.91 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,407.91 ในการนี้ ตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ตนอยากจะให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม ที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ให้กับผู้ประกันตน เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม และได้รับความคุ้มครองแรงงาน อย่างทั่วถึง โดยเพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี อีกทั้งคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไม่ขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน 3 เดือน ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ครบทั้ง 6 กรณี คือ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ จากสำนักงานประกันสังคมเช่นเดิม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)