บีซีพีจีร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ นายอิศระ ตะวันชุลี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของบีซีพีจีและบริษัทในเครือ จำนวน 6 โครงการ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง, โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการนาลมลิกอร์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ ได้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ