ธ.ก.ส. รับโล่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2562

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้แทนสาขา ธ.ก.ส. เข้าร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วยสาขาที่ได้รับรางวัลระดับก้าวหน้าจำนวน 1 สาขา คือ สาขาตรัง จังหวัดตรัง และรางวัลระดับพื้นฐานจำนวน 14 สาขา ได้แก่ สาขากระบี่ จังหวัดกระบี่ สาขาลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขากระบุรี จังหวัดระนอง สาขากุดรัง จังหวัดมหาสารคาม สาขาเก้าเลี้ยวและช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ สาขาทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สาขาทุ่งยาว จังหวัดตรัง สาขาบ่อทอง จังหวัดชลบุรี สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และสาขา อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งหมด 15 สาขา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมปรินซ์แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลช แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร