ชป.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง(Hydro Flow) เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำโขงให้ไวขึ้น

กรมชลประทาน เดินหน้าเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง(Hydro Flow) บริเวณแก่งสะพือ หวังลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนบนให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ให้กลับสู่ปกติให้เร็วที่สุด นั้น ในวันนี้(24 ก.ย. 62) สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง(Hydro Flow) ที่บริเวณแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พร้อมเดินเครื่องแล้ว 2 เครื่อง จากแผนที่ได้วางไว้ทั้งสิ้น 15 เครื่อง ส่วนที่เหลืออีก 13 เครื่อง จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะทำให้การระบายน้ำแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงได้เร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการในการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรใน 8 กิจกรรมหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้กรมชลประทานมีหน้าที่ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและชุมชนให้ได้เร็วที่สุด

*****************************

ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล(ส่วนหน้า) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24 กันยายน 2562