กนอ.รับประทานโล่เกียรติยศ “วันมหิดลประจำปี 2562”

วันที่ 24 กันยายน 2562 นางสาว สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เข้ารับโล่เกียรติยศ“ศิษย์เก่า ดีเด่น”วันมหิดลปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562″ ประเภท นักบริหาร (คนที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คนที่ 2 จากขวา) ผู้แทนเข้าเฝ้ารับประทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันครบรอบมหิดล มหาวิทยาลัย ซึ่งการเข้ารับโล่ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความดีงาม และการมีจริยธรรมของศิษย์เก่าในสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุข รวมถึงการเป็นผู้บริหารทำประโยชน์ทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร และทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

………………………………………