รฟม. มอบขวดน้ำพลาสติกจากโครงการ Green Office ประจำปี 2562 ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร

เมื่อเร็วๆ นี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มอบขวดน้ำพลาสติกจำนวน 10,093 ใบ ให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ เพื่อนำไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร จำนวน 672 ผืน  โดยขวดน้ำพลาสติก จำนวน 15 ใบ สามารถแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรจำนวน 1 ผืน  ซึ่งขวดน้ำดังกล่าวเป็นขวดที่พนักงาน และลูกจ้าง รฟม. ร่วมกันเก็บและคัดแยกภายใต้โครงการ Green Office ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562   ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆ เช่น นำภาชนะส่วนตัวมาซื้ออาหาร เครื่องดื่ม นำขวดพลาสติกมาบริจาคเพื่อนำไปรีไซเคิล