ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลำน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำลำเซบาย 

วันที่ 24 กันยายน.2562 ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลำน้ำชี-มูล(ส่วนหน้า)จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) พร้อมด้วย นายศุภนัฐ ปริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผน นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

จากสถานการณ์พายุ “โพดุล” ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ลุ่มน้ำเซบายมีปริมาณน้ำสูงสุดที่สถานี M.179A ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 มีปริมาณไหลผ่าน 1,660 ลบ.ม./วินาที มากกว่าความจุถึง 5 เท่า ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 6 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 304,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

ปัจจุบัน (24 ก.ย. 62) ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ M.179A (เซบาย) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 402.2 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 2.33 เมตร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพื้นที่น้ำท่วมลดลงเหลือประมาณ 204,000 ไร่ บางพื้นที่ประชาชนสามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้แล้ว คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ จะสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อฟื้นฟูซ่อมแซม ทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน และซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร ตามมาตราฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด