อธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข ณ ต.พร่อย อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ติดตามการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ภายใต้โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข และการเลี้ยงโคขุนของนางประภากร ทองศรี ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากการค้าขาย ณ ต.พร่อย อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชื่นชม การเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูของเกษตรกร พร้อมนี้ได้มอบแร่ธาตุก้อนและเวชภัณฑ์แก่เกษตรกรในโอกาสนี้ด้วย