สธ.ประชุมทางไกลเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากสถานการณ์ฝุ่นภาคใต้

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอผู้บริหาร 14 จังหวัดภาคใต้ รับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้คำแนะนำ แจกหน้ากากอนามัย ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงแล้วกว่า 1 แสนชิ้น

วันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 เพื่อรับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสุขภาพประชาชนในภาคใต้ ได้มอบหมายให้กรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ในวันนี้ ได้ให้ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัดและระดับเขต พร้อมเปิดคลินิกมลพิษต้นแบบที่จังหวัดยะลา มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM 2.5”  สื่อสารเตือนภัย และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่ ให้ทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกเยี่ยมบ้าน ดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษและแจกหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็กประมาณ 1 ล้านคน ได้ให้สำนักงานและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ สำรองห้องปลอดฝุ่นสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมให้องค์การปกครองท้องถิ่น โรงเรียน หรือประชาชนจัดทำห้องปลอดฝุ่น ให้สถานพยาบาลสำรองยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองผู้ป่วยและดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา

“ขอให้ประสานงานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่อย่างจริงจัง จัดหาหน้ากากอนามัยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งขณะนี้สนับสนุนหน้ากากอนามัยแล้วกว่า 1 แสนชิ้นและให้รายงานการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ หากสถานการณ์วิกฤต (สีแดง) ให้รายงานทุกวันจนกว่าสถานการณ์หมอกควันจะกลับสู่ภาวะปกติ” นายแพทย์สุขุมกล่าว

สำหรับสถานการณ์วันนี้ เวลา 06.00 น. พบค่าระหว่าง 17 – 62 มคก./ลบ.ม. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ สตูล  สงขลา ตรัง นราธิวาส ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกอาคาร งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากเลี่ยงการออกนอกอาคารไม่ได้ ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติเช่น หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ไอ ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ให้รีบไปพบแพทย์  สามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นได้จากเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจคุณภาพอากาศ PM 2.5”  เพื่อประเมินว่าอยู่ในพื้นที่สีเหลือง สีส้ม สีแดง และปฏิบัติตามข้อแนะนำ

 ……………………………………………….