ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่เขตเมืองกระบี่

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่เขตเมืองกระบี่ และเปิดตัวชิ้นงานศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการเมืองศิลปะจังหวัดกระบี่ โดยมีพลตำรวจตรีอังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เข้าร่วมพิธี

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดกระบี่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ในการใช้ศิลปะร่วมสมัยออกแบบและสร้างลวดลายสามมิติบนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจะใช้เป็นหน่วยบริการประชาชน ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจท่องเที่ยว อำเภอเมืองกระบี่ (จุดบริการลานปูดำ) เพื่อเป็น landmark ด้านการท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งและแสดงสัญลักษณ์ถึงความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์กระบี่เมืองศิลปะ (ต่อจิ๊กซอร์จำนวน 100 ชิ้น) พิธีมอบกุญแจไขประตูหน่วยบริการฯ กิจกรรม Street Art (การแสดงศิลปะร่วมสมัย การแสดงนิทรรศการศิลปะ การออกบูธจำหน่ายสินค้าศิลปะ การออกบูธสาธิตภูมิปัญญาและงานศิลปะ บูธอาหารภูมิปัญญาและของดีบ้านฉัน) โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กิจกรรม Street Art จะจัดถึงวันที่ 22 กันยายน 2562