ชป. เร่งช่วยเหลือ อ.เมืองลพบุรี หลังเกิดน้ำท่วมจากฝนตกหนัก จนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว(22 ก.ย. 62)

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง วัดได้ 88 มิลลิเมตร ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ตำบลกกโก อำเภอลพบุรี และพื้นผิวจราจรถนนสาย 3017 (ลพบุรี – อำเภอพัฒนานิคม) จังหวัดลพบุรี

สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ ด้วยการพร่องน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก และลดการรับน้ำที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์ จาก 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 6 สถานี บริเวณริมคลองชัยนาท – ป่าสัก ตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่สะสม อีกทั้ง ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง บริเวณริมคลองชัยนาท-ป่าสัก ตำบลป่าตาล และตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สูบน้ำที่ไหลลงมาจากเขาจีนแล เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก ตามลำดับ จนปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะติดตามสภาพฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังประจำจุดเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง บูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้พร้อมรับสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที

 

*********************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 กันยายน 2562