ปล่อยรถคาราวานสามล้อพ่วงชมประติมากรรมร่วมสมัยจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานปล่อยรถคาราวานสามล้อพ่วงชมประติมากรรมร่วมสมัยจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมด้วย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และนายโกมาศ แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่เขตเมืองกระบี่ ตามโครงการเมืองศิลปะ ของกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ทั้งนี้ คาราวานรถทั้งหมดมีเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน จาก 4 โรงเรียน โดยมีการนำชมประติมากรรมจำนวนทั้งสิ้น 34 ชิ้น ทั้งประติมากรรมในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมและประติมากรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018 ก่อนจะมีการรวมตัวเพื่อร่วมแสดงสัญลักษณ์กระบี่เมืองศิลปะ พร้อมเปิดตัวชิ้นงานศิลปะร่วมสมัย ณ หน่วยบริการประชาชนศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจท่องเที่ยว อำเภอเมืองกระบี่ (จุดบริการลานปูดำ) ในเย็นดังกล่าว