ฉุกเฉิน ????

Featured Video Play Icon

ฉุกเฉินทางการแพทย์ คือ อะไร ? ยังคงมีความเข้าใจผิดเมื่อเวลาเราพูดถึงคำว่า “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” และ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล จนทำให้เกิดปัญหาที่ห้องฉุกเฉิน ที่ต้องรับผู้ป่วยในยามวิกฤตจำนวนมาก วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจคำ ว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อคลายข้อสงสัย และ สามารถประเมินผู้ป่วยได้ถูกต้อง ว่า เจ็บป่วยอยู่ในระดับใด สำหรับ การแบ่งความฉุกเฉินทางการแพทย์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ตาม สี คือ -สีแดง มีภาวะคุกคามที่อาจทำให้เสียชีวิต ต้องได้รับการรักษาทันที เช่นภาวะหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยมีอาการชัก -สีชมพู มีภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการตรวจภายใน 10 นาที เช่น ชีพจรเต้นผิดปกติ เจ็บหน้าอก -สีเหลือง ผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการตรวจ ภายใน 30 นาที เช่น มีไข้สูง 40 องศา สูญเสียการมองเห็นฉับพลัน -สีเขียว ผู้ป่วยเจ็บเล็กน้อย ต้องได้รับการตรวจภายใน 1ชั่วโมง คือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเล็กน้อย แต่ไม่มีภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์ -สีขาว ผู้ป่วยนอกทั่วไป ควรได้รับการตรวจภายใน 2 ชั่วโมง