ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันไตรกีฬา( TOA Triathlon ) ณ หาดแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี.

ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันไตรกีฬา( TOA Triathlon ) ณ หาดแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. จัดในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
https://race.thai.run/toa4