รมช. พาณิชย์ เร่งส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ไทยรับสังคมผู้สูงวัย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาเร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฟรี พร้อมจัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

​​นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มตัว โดยรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากกำลังขาดคนดูแล ขาดปัจจัยช่วยเหลือด้านการดำเนินชีวิต และส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และพบว่าประเทศไทยยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบสิทธิบัตรอยู่น้อยมาก จากรายงานบทวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อสังคมสูงอายุของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สถิติการยื่นคำขอสิทธิบัตรของคนไทยในสาขาดังกล่าวเฉลี่ยปีละ 7.5 ฉบับ ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน”

​​นายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม อาจมองว่าจุดนี้เป็นโอกาสที่ดีของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย เพราะยังมีช่องว่างให้สามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต ตนจึงได้สั่งการให้กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เร่งส่งเสริมนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุให้ตรงตามความต้องการของตลาดและบริบทของไทย โดยเฉพาะอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือหุ่นยนต์
ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ”

​​ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขานรับนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรม Exclusive Talk ขึ้น ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบออโตเมชัน ได้แก่ นางสาวประวีร์ ชนัฐชวริน หนึ่งในทีมผู้ร่วมพัฒนา “หุ่นยนต์ดินสอ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มาให้คำปรึกษาแบบรายต่อราย พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับคำปรึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-6034

#วีรศักดิ์ดูแล
#WeerasakTakeCare